จีนนำหน้าการเกษตร เปลียนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับระบบนิเวศน์

ภายหลังจากประเทศจีนถูกภัยธรรมชาติทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายทั้งหมด แนวคิดนี้ก็ถูกพูดถึงและนำมาปฎิบัติอย่างจริงจัง การทำการเกษตรบนดาดฟ้า

หมู่บ้านจูไห่ ตั้งอยู่ในกวนหยวน มณฑลเสฉวน เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เหวิน-ฉวน ที่รุนแรงที่สุดในปี 2008 ต่อมาในปี 2011 พื้นที่ประสบอุทกภัยและดินถล่มอีกครั้ง ทำลายบ้านเรือนประชาชนหลายแห่ง

โครงการตัวอย่างหมู่บ้านในชนบท ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เพื่อแก้ปัญหาด้านสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมตามสถานการณ์ของพื้นที่

จากการทำวิจัยและออกแบบ โดย John Lin, Joshua Bolchover และมหาวิทยาลัยฮ่องกงได้เสนอแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรกรรมทำให้ตอบสนองการดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น

สถาปนิกได้อธิบาย "จุดเด่นของการออกแบบนี้ คือความแตกต่างของประเภทบ้านทั้ง 4 แบบ ที่ต่างกันเรื่องของขนาด ฟังก์ชั่นการทำงาน และหลังคา"

"ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นหลังคาที่มีสีเขียว การใช้เทคโนโลยีจากก๊าชชีวภาพ ที่พักสำหรับสุกรและไก่"

โครงการประกอบไปด้วยบ้านทั้งหมด 22 หลังคาเรือน รวมทั้งศูนย์ชุมชน แต่ละหลังจะมีสวนบนดาดฟ้าเป็นของตัวเอง บ้านแต่ละหลังถูกปลูกไว้ใกล้กันคล้ายคลึงกับการอยู่รวมกันในตัวเมืองใหญ่

แนวทางนี้ส่งเสริมพฤติกรรมให้สอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน ด้วยการเก็บน้ำฝน การใช้แสงจากธรรมชาติและการระบายน้ำ อากาศที่ออกแบบให้เข้ากับตัวอาคาร

บทความใกล้เคียง

มากกว่านี้

ลดน้ำหนัก จะวิ่งหรือจะเดิน ให้วัดกันที่เวลาไม่ใช่ระยะทาง

ผู้เชี่ยวชาญจาก Runnerworld ได้อธิบายข้อแตกต่างถึงการวิ่งและการเดิน กับการใช้พลังงานเพื่อลดน้ำหนัก ว่าเราควรเปรียบด้วยเวลา